Βήμα στον πολίτη για ένα καλύτερο αύριο στον Δήμο Πάργας

Η πρωτοβουλία και η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων είναι κρίσιμη για τον τόπο μας και ο ∆ήμος μας οφείλει να λειτουργεί κυρίως ως καταλύτης.
Κύριος στόχος μας είναι να αφουγκραστούμε τα προβλήματα κάθε γειτονιάς, κάθε μεμονωμένου ανθρώπου, αλλά και συλλογικά οργανωμένων ομάδων που κατοικούν στον ∆ήμο μας. Η συνεργασία με τους εργαζόμενους του ∆ήμου, με εξωτερικούς φορείς, με Συλλόγους ,με εξειδικευμένους επιστήμονες, την Περιφέρεια, την Κυβέρνηση, αλλά πάνω από όλα με τους ίδιους τους ∆ημότες μας, που θα συνδράμουν με τις προτάσεις τους μέσα από προβλεπόμενες διαδικασίες, θα είναι όχι μόνο συνεχής και δημιουργική αλλά και αποτελεσματική.

Ο στόχος μας είναι ένας και είναι κοινός για όλους όσοι συμμετέχουν σ’ αυτή τη διαδικασία:

Ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για τους δημότες του ∆ήμου Πάργας , η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της καθημερινότητας, η βέλτιστη λειτουργικότητα του ∆ήμου, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, η εξωστρέφεια και η διεκδίκηση όλων όσων δικαιούνται οι κάτοικοι του ∆ήμου μας και δυστυχώς δεν τα έχουν.
Προτεραιότητά μας θα είναι η αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας στο ∆ήμο, με αναβάθμιση και ουσιαστική λειτουργία των συλλογικών οργάνων (∆ημοτικό Συμβούλιο, κοινοτικά συμβούλια, επιτροπές). Μετά από τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού Συμβουλίου, θα θεσπιστεί « Η Ώρα του ∆ημάρχου», όπου σε ειδική συνεδρίαση του ∆.Σ, θα απαντάμε σε επίκαιρες ερωτήσεις των ∆ημοτικών Συμβούλων, για τον έλεγχο της ∆ημοτικής Αρχής από τις παρατάξεις καθώς και σε απορίες και αιτήματα των συνδημοτών μας.

Επενδύουμε στις προτάσεις, τις ιδέες, τις θέσεις και το σχεδιασμό μας, στην πολιτική και αυτοδιοικητική εμπειρία μας, στους νέους συμπολίτες μας, που μοιράζονται μαζί μας τις προσδοκίες τους για το μέλλον της περιοχής μας και
κάνουν από σήμερα μαζί μας το “ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ”.