Βήμα στον αύριο για την Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες Φαναρίου

Αυτό που θα επιδιώξουμε, ως αυριανή διοίκηση με τα εκλεγμένα Συμβούλια των Κοινοτήτων, θα είναι η συμμετοχή στη διοίκηση, στη λήψη αποφάσεων και ευθυνών, μια και είναι ο μοναδικός τρόπος που θα μπορεί να καταρρίψει τις καχυποψίες και να μικρύνει την απόσταση μεταξύ των ∆ημοτικών Ενοτήτων.
Επίπλέον θα τους εκχωρήσουμε το δικαίωμα να συντάσσουν δικό τους προϋπολογισμό εξόδων και θα εφαρμόσουμε την προβλεπόμενη από τον νόμο (Υ.Α.74449/29.12.2010), «παγία προκαταβολή», μέσω της οποίας οι πρόεδροι πληρώνουν οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010.

Στο πρόγραμμα μας έχουμε τις παρακάτω προτεραιότητες: