Νάστας Φώτιος

Ελεύθερος Επαγγελματίας

Γεννήθηκε το 1987 στο Καναλλάκι, όπου και εργάζεται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας.

Φοίτησε στον κλάδο Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων του Τεχνικού Λυκείου Καναλλακίου.

Array

επιστροφή στους υποψηφίους