Κολιάντζας Αναστάσιος

Αγρότης

Γεννήθηκε το 1987 στην Κορώνη, όπου ζει και εργάζεται ως Αγρότης.

Φοίτησε στον Κλάδο Γεωπονικής στο Τεχνικό Λύκειο Καναλακίου.

 

Array

επιστροφή στους υποψηφίους