Ευθυμίου Σταύρος

Συνταξιούχος Γεωπόνος του Δημοσίου

Γεννήθηκε στο Καναλάκι

Σπούδασε Γεωπόνος στην Ιταλία.

Έχει διατελέσει Νομαρχιακός και Δημοτικός Σύμβουλος.

Array

επιστροφή στους υποψηφίους