Αντωνίου Ευαγγελία

Υπάλληλος ΕΦΚΑ

Γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1976 και μεγάλωσε στα Δεσποτικά Πρεβέζης.
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ σήμερα σπουδάσει στην Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Η Ευαγγελία Αντωνίου επί σειρά ετών προσφέρει τις υπηρεσίες της στους πολίτες, μέσω της εργασίας της στην Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ στην Πρέβεζα. Θα συνεχίζει να προσφέρει στον τόπο μας, με την συμμετοχή της στον συνδυασμό μας.
Array

επιστροφή στους υποψηφίους